inscriere

29177324 2064225003594741 4039453528447694523 n

Program Școală Primară - clasele 0, I, II, III și a IV-a

La Școala primară Maria International School, fiecare elev are șansa de a se dezvolta armonios, primind o educație complexă ce asigură o evoluție a acestuia pe toate planurile.

Şcoala a apărut ca o alternativă la învaţământul public și îşi propune să păstreze ce este valoros şi şi-a dovedit eficienţa în timp în sistemul de educaţie românesc, dar totodată să aplice viziunea proprie, concepută în beneficiul copilului de astăzi.

Şcoala primară „Maria International School” cu nivel preșcolar și primar este autorizată la Ministerul Educaţiei Naționale în baza Ordinului nr.4474/09.08.2013.

Pentru anul școlar 2018-2019 Școala primară Maria International School vine în întâmpinarea părinților cu o ofertă educaţională pliată corect pe cerinţele Curriculum-ului Naţional pentru Învăţământul Primar, printr-un diversificat material didactic și prin aplicarea unor principii și metode educaționale, care sunt specifice sistemului britanic. Activitățile zilnice studiate în cadrul programului de activitate (INTENSIV ÎN LIMBA ENGLEZĂ) au ca scop însușirea cunoștințelor urmând obiectivele din programa școlară. Așadar, se urmărește să se creeze copiilor structura mentală în două limbi: română și engleză.

Instituția noastră dispune de o bază materială modernă, spaţii de educaţie şi de relaxare generoase, dar mai ales de cadre didactice cu experienţă în învățământul naţional şi internaţional.

Fiecare clasă dispune de doi profesori (învăţător de limba română şi profesor de limba engleză), la care se alătură săptămânal profesorii de educaţie fizică şi psihologul şcolii, la orele de dezvoltare personală.

Numărul mic de elevi la clasă este un alt atu care permite plasarea elevului ca individ unic în centrul actului educativ, ca participant activ la propriul proces de instruire.

Fiecărui elev i se va asigura suportul pentru a-și însuşi noţiunile în ritm propriu, respectând particularităţile de vârstă și individuale ale fiecăruia.

La clasele pregatitoare, a I-a şi a II-a se vor realiza activităţi intensive în limba engleză (cu clubul de dans săptămânal).

Începând cu clasele a III-a și a IV-a se va realiza clubul de limba germană de două ori/săptămână.

Curriculumul studiat în școala noastră este gândit în așa fel încât orice absolvent „Maria International School” să-și continue studiile atât în instituțiile de învățământ din România, cât și în școli internaționale.

Elevii noştrii pot absolvi ciclul primar (clasele 0-IV) la sediul din str. Piața Amzei, nr.6, urmând ca, în viitor, continuarea studiilor să aibă loc tot sub brandul „Maria International School”, într-un nou sediu situat tot în centrul Bucureştiului.

Ne-am propus să oferim continuitate şi atractivitate an de an, oră de oră, zi de zi, tuturor elevilor care ne aleg şi evident să le oferim părinţilor încredere, siguranţă şi linişte, ştiind că, şcoala „Maria International School” este soluţia pe termen lung pentru copilul lor.

Pentru mai multe detalii, vă invităm la o vizită şi discuţie alături de directorul şi coordonatorul şcolii primare. Pentru programări, vă rugăm să accesaţi numerele din secţiunea contact.

Modele de program:

  • Scurt 08:00-15:00
    (include mic dejun, gustare fructe/legume, prânz)
  • Lung 08:00-18:00
    (include mic dejun, gustare fructe/legume, prânz, gustare de seară)

Facebook