inscriere

 

29177324 2064225003594741 4039453528447694523 nÎn cadrul școlii optimizăm programa românească într-o manieră care asigură implicare și placerea de a învăța, adaptarea la nevoile fiecărui copil în parte și o înțelegere profundă, individuală a elementelor învățate. Elevii fac parte din sistemul românesc de învățământ și pot urma studiile în orice instituție de învățământ din România.

Școala noastră oferă posibilitatea de a accede la un nivel european, bazat pe o educație rațional-emotivă și comportamentală, capabilă să asigure copilului o dezvoltare liberă, individualizată, sănătoasă și armonioasă.

Învățarea este centrată pe elev – numărul mic de elevi în clasă este un atu care permite plasarea elevului ca individ unic în cadrul procesului de învățare, ca participant activ la propriul proces de instruire.

Fiecărui elev i se asigură suportul pentru a-și însuși noțiunile în ritm propriu, respectând particularitățile de vârstă și individuale ale fiecăruia.

Disciplinele școlare obligatorii sunt secondate de activități în limba engleză zilnic.

Activitățile zilnice studiate în cadrul programului (împărțite în ore în limba română și ore în limba engleză) au ca scop însușirea cunoștințelor urmând obiectivele din programa școlară.

Dispunem de facilități de excepție, care le oferă copiilor siguranță și confort: săli de clasă spațioase, sală de sport, bibliotecă, sală de mese, sală de festivități, cabinet medical, supraveghere video.

CURRICULUM-UL este:

  • accesibil – deoarece materiile sunt predate la un nivel adecvat vârstei și abilităților elevilor;
  • coerent – cuprinde diferite arii de învățare, acest proces bazându-se pe calitatea și aplicabilitatea practică a informației. O caracteristică importantă este dată de faptul că materiile sunt predate interdisciplinar, fiind corelate prin intermediul unei abordări complexe, menite a contribui la atingerea potențialului maxim al elevilor pe plan academic și personal.
  • echilibrat – asigură echilibrul între diferitele domenii de studiu, asigurând dezvoltarea multilaterală, armonioasă a elevilor;
  • diferențiat – folosirea unor metode și strategii de predare variate, raspunde multiplelor stiluri de învățare ale elevilor, fapt ce le permite o învățare facilă, eficientă, adaptată.
  • extins – gama variată de discipline oferite susține dezvoltarea multilaterală a elevilor, exersarea aptitudinilor individuale, implicarea activă atât pe plan intelectual cât și creativ.

Curricumul se referă la programa de predare-învățare, la toate oportunitățile de educație formală pe care instituția noastră de învățământ le oferă elevilor.

Sistemul de EVALUARE standard prin calificative, respectiv note este completat printr-un set de instrumente de evaluare alternativă, prin merite academice, extensie a practicii educaționale de tip britanic.

Ne dorim modelarea de caractere, unde accentul se pune pe valori care să fie respectate nu prin constrângere, ci prin responsabilizare și determinarea comportamentului pozitiv. Pentru noi, principiile reprezintă mai mult decât reguli, ele stabilesc și coordonează direcția în viață, dându-i valoare și scop.

Facebook