inscriere

despre gradinitaLimba engleză este limba vorbită în grădiniță. Cum pentru mulți dintre copiii noștri limba engleză este a doua limbă, este esențial ca programa inițială să nu fie bazată pe limbajul verbal. Programa distinctivă a primilor ani permite accesul egal tuturor, întrucât copiii experimentează concepte în mod practic, în mod interactiv.

La grădiniță, abordăm un CURRICULUM echilibrat, relevant, diferențiat, care asigură progres, continuitate, dar si posibilitatea de dezvoltare; ne orientăm după curriculum-ul preșcolar britanic bazat pe Early Years Foundation Stage.

  • Abordarea educațională este holistică, multi-senzorială, regăsită într-o abundență de resurse, activități și experiențe.
  • Metodele de predare sunt creative, diferențiate și subliniază aspectul formator și performant.
  • Venim cu o gamă de activități extracurriculare, pentru a da posibilitatea copiilor să-și identifice talentele și pasiunile.

Dorim să punem bazele în ceea ce privește atitudinile, cunoștințele și deprinderile pe care copiii le vor dobândi și transforma ulterior în veritabile instrumente necesare pentru a se adapta cerințelor societății noastre.

Promovăm atitudinea pozitivă, care le permite copiilor să accepte și să valorifice diferențele, să-și dezvolte abilitățile prin învățare activă și să se asigure că distracția și cooperarea sunt în centrul învățării.

TEMATICILE abordate în programa gradiniței cuprind o arie extinsă de informații din toate aspectele vieții culturale și sociale din România, îmbinate cu elemente remarcabile din tradițiile altor popoare, formând mediul multicultural, în care se adaptează cu ușurință copii de diverse naționalități. Unitățile de învățare sunt structurate pe principiul strategiei de instruire multidisciplinare.

Oferim copiilor instrumente de a privi viitorul cu încredere, de a se înțelege și a se poziționa ca indivizi. Îi învățăm cum să fie responsabili, să-și poarte de grijă lor și altora, să-și exprime liber gândurile și sentimentele, fără teama de a rămâne neînțeleși.

Ne preocupăm ca încă de mici, copiii să fie expuși la cât mai multe situații reale, ca să-i ajute să-și formeze o impresie justă și echilibrată despre viață și despre lume. În această categorie intră activități ca vizite, proiecte, spectacole etc.

Spațiile grădiniței sunt structurate, stimulante, în care orele, rutina și tranzițiile curg în acord cu nevoile copiilor. Orice spațiu se poate transforma într-o arie de desfășurare a activităților: clasa, curtea, sala de mese, cabinetul medical, sala de festivități, etc.

În cadrul CLUBURILOR dorim să le dăm ocazia copiilor nu doar să-și dezvolte intelectul, ci și să-și descopere talentele și pasiunile, să dea frâu liber creativității, să se simtă liberi, să încerce cât mai multe activități și în acest proces să descopere încetul cu încetul cine sunt și ce le place să facă. Temele abordate la cluburi sunt stabilite la începutul fiecărui an școlar și acoperă o sferă largă de informații din diferite domenii.

EVALUAREA ocupă un loc important în proiectarea activităților didactice. La începutul fiecărui an școlar se realizează evaluarea inițială, pentru ca fiecare cadru didactic să-și planifice modul în care desfășoară procesul instructiv-educativ, pe baza cunoștințelor pe care copiii le știu deja.

Evaluarea este structurată pe un spectru larg de metode, de la cele subiective și intuitive, până la cele mai obiective și este realizată cu ajutorul unor metode prin care ne propunem:

  • să identificăm ce au învățat copiii
  • să înregistrăm informațiile privind evoluția copiilor
  • să transmitem aceste informații în maniere adaptate, atât copiilor cât și parinților

La sfârșitul fiecărui semestru, părinții primesc o descriere riguroasă a evoluției la toate disciplinele, la cluburi, ca și o caracterizare din partea psihologului.

Subiectele selectate pentru a desemna temele școlii, evenimentele corelate, tematica întâlnirilor assembly sunt o extensie a conținuturilor curriculare obligatorii.

Părinții vor primi informații la începutul fiecărei săptămâni printr-un e-mail care conține o retrospectivă a celor mai importante activități ale fiecărei clase din săptămâna care a trecut.

Copiii sunt încurajați să adopte un comportament pozitiv, să participe cu interes la toate activitățile organizate în grădiniță, să dezvolte relații de prietenie cu cei din jur. În acest sens, în fiecare săptămână este evidențiat un copil care a făcut ceva remarcabil (a ajutat un coleg, a fost punctual, a făcut progrese). Până la sfârșitul anului școlar fiecare copil va primi cel puțin o dată câte o distincție prin care se evidențiază lucrurile pozitive din activitatea desfășurată.

Facebook